Organizator
Gospodarz
Partner
Temat: Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-06-19
Godzina: 9:30-17:00
Gospodarz: Teta a Unit4 business

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

To wyzwanie, które niebawem może dotyczyć wielu organizacji w Polsce. 

Odrębne procedury dotyczą obywateli państw z obszaru UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, a inne obywateli pozostałych państw. Zasady zatrudniania cudzoziemców różnią się jednak nie tylko w zależności od obywatelstwa przyszłego pracownika, ale wpływ na nie ma w szczególności także rodzaj pracy, jaką pracodawca zamierza mu powierzyć. W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia z wątpliwościami takimi jak: o które zezwolenie wystąpić? jaki rodzaj umowy zawrzeć? jakie zasady zatrudnienia i wynagradzania stosować? aby nie narazić się na odmowę wydania zezwolenia, a w dalszej kolejności, na zarzut nielegalnego zatrudniania cudzoziemca. Należy bowiem mieć na względzie, że prawidłowość zatrudniania cudzoziemców podlega kontroli, w tym ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo, w ostatnim czasie część przepisów zostało zmienionych a w planach są dalsze nowelizacje, dlatego też warto dowiedzieć się już dziś, jakie obowiązki spoczywają na podmiotach zatrudniających cudzoziemców i na korzystających z ich pracy. 

Szczegółowy program i bio prelegentów

Uwaga!

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaspokoić ciekawość oraz indywidualne potrzeby uczestników szkolenia, każdy uczestnik zarejestrowany w terminie do dnia 5 czerwca, uprawniony będzie do zadania na etapie rejestracji pytania dotyczącego tematyki szkolenia, na które otrzymacie Państwo odpowiedź podczas szkolenia.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma również komplet materiałów szkoleniowych.


Dodatkową korzyścią z udziału w szkoleniu jest fakt, że uczestnikami będą praktycy HR, z którymi będziecie Państwo mieli okazję podyskutować na temat stosowanych w Państwa i ich organizacjach rozwiązań. 


Skorzystaj ze specjalnej oferty dla członków PSZK!

Dzięki gościnności Teta a Unit4 business, koszt udziału w szkoleniu dla członków PSZK oraz klientów i partnerów Teta a Unit4 business wynosi 290 zł netto. Dla pozostałych osób koszt udziału w szkoleniu to 390 zł netto.