Organizator
Gospodarz
Partner
Temat: Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Miejsce: Poznań
Data: 2017-06-09
Godzina: 9:30-17:00
Gospodarz: ADM Szamotuly Sp. z o.o.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

To wyzwanie, które niebawem może dotyczyć wielu organizacji w Polsce. 

Odrębne procedury dotyczą obywateli państw z obszaru UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, a inne obywateli pozostałych państw. Zasady zatrudniania cudzoziemców różnią się jednak nie tylko w zależności od obywatelstwa przyszłego pracownika, ale wpływ na nie ma w szczególności także rodzaj pracy, jaką pracodawca zamierza mu powierzyć. W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia z wątpliwościami takimi jak: o które zezwolenie wystąpić? jaki rodzaj umowy zawrzeć? jakie zasady zatrudnienia i wynagradzania stosować? aby nie narazić się na odmowę wydania zezwolenia, a w dalszej kolejności, na zarzut nielegalnego zatrudniania cudzoziemca. Należy bowiem mieć na względzie, że prawidłowość zatrudniania cudzoziemców podlega kontroli, w tym ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo, w ostatnim czasie część przepisów zostało zmienionych a w planach są dalsze nowelizacje, dlatego też warto dowiedzieć się już dziś, jakie obowiązki spoczywają na podmiotach zatrudniających cudzoziemców i na korzystających z ich pracy. 

Szczegółowy program i bio prelegentów

Uwaga!

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaspokoić ciekawość oraz indywidualne potrzeby uczestników szkolenia, każdy uczestnik zarejestrowany w terminie do dnia 29 maja, uprawniony będzie do zadania na etapie rejestracji pytania dotyczącego tematyki szkolenia, na które otrzymacie Państwo odpowiedź podczas szkolenia.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma również komplet materiałów szkoleniowych.


Dodatkową korzyścią z udziału w szkoleniu jest fakt, że uczestnikami będą praktycy HR, z którymi będziecie Państwo mieli okazję podyskutować na temat stosowanych w Państwa i ich organizacjach rozwiązań. 


Skorzystaj ze specjalnej oferty dla członków PSZK!

Dzięki gościnności ADM Shared Services Centre Europe, koszt udziału w szkoleniu to 290 zł + VAT/osoba dla członków PSZK i 390 zł + VAT/osoba dla pozostałych osób.