Certyfikat HR Najwyższej Jakości w 2017 roku otrzymało 45 organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z profilami firm.

Certyfikat Najwyższej Jakości jest przyznawany przez PSZK firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim, na podstawie obiektywnego badania. Badanie Certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości koncentruje się na praktycznym wymiarze polityki i narzędzi HR stosowanych przez firmę. Badanie dotyczy m.in. nastepujących obszarów: rekrutacja i outplacment, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR. Badanie daje możliwość porównania uzyskanych wyników do innych organizacji biorących udział w badaniu. 

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości jest dla firm członkowskich zarówno praktycznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, jak również cenną informacją zwrotną.

Dobre praktyki i projekty opisywane przez firmy, które zostały wyróżnione Certyfikatem są promowane przez PSZK i stanowią bazę merytoryczną wielu wystąpień i innych form dzielenia się wiedzą. Wnioski z badania liderów HR to także doskonałe narzędzie do śledzenia trendów, benchmarków, a także określania kluczowych wyzwań HRM w Polsce.

Jeśli chcesz:

- zdobyć prestiżowy Certyfikat,
- porównać się z najlepszymi pracodawcami,
- otrzymać raport z wynikami badania umożliwiający porównanie z innymi organizacjami
- wziąć udział w HR Awards Best Practices, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki HR tylko i wyłącznie przez praktyków HR oraz wręczone Statuetki i Certyfikaty HR Najwyższej Jakości 

Dołącz do grona członków PSZK i zgłoś swoją firmę do badania już dzisiaj!

Harmonogram badania

I edycja Badania Certyfikacyjnego HR Najwyższej Jakości

1 września-  22 września Czas na wypełnienie ankiet

25 września-29 września Ocena i konsultacje z firmami

2 października Ogłoszenie wyników- kontakt indywidualny z firmami

II edycja Badania Certyfikacyjnego HR Najwyższej Jakości

16 października-  3 listopada czas na wypełnienie ankiet

6 listopada- 10 listopada ocena i konsultacje z firmami

15 listopada Ogłoszenie wyników- kontakt indywidualny z firmami

16 listopada oficjalne ogłoszenie wyników wszystkich certyfikowanych organizacji

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to:

 

  • Cenna informacja zwrotna (w edycji 2017 również raport indywidualny)
  • Certyfikat HR Najwyższej Jakości - możliwość korzystania z certyfikatu w materiałach wizerunkowych
  • Narzędzie employer brandingu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej*
  • Benchmarki, trendy i największe wyzwania HR
  • Obecność w gronie najlepszych pracodawców
  • HR Awards Best Practices - wręczenie statuetek HRNJ, ponad 40 case'ów przedstawionych przez Dyrektorów HR


 

*Certyfikat, statuetka oraz logotyp HR Najwyższej Jakości mogą być wykorzystywane przez pracodawców nie tylko w materiałach wizerunkowych związanych z karierą i rekrutacją, ale we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych firmy przez rok od daty przyznania certyfikatu.