17 listopada 2016r. podczas gali HR Awards Ceremony zakończyła się IV edycja badania certyfikacyjnego HR Najwyższej Jakości. Statuetki i certyfikaty odebrały 32 firmy członkowskie PSZK. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Jeśli chcesz porównać się z najlepszymi pracodawcami i zdobyć prestiżowy certyfikat – dołącz do grona członków PSZK i zgłoś swoją firmę do badania już dzisiaj!

Certyfikat Najwyższej Jakości jest przyznawany przez PSZK firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim, na podstawie obiektywnego badania. Badanie certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości koncentruje się na praktycznym wymiarze polityki i narzędzi HR stosowanych przez firmę. Badanie dotyczy m.in. nastepujących obszarów: rekrutacja i outplacment, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR. Panelowy charakter badania umożliwia porównanie corocznych wyników, zebranych w sieci członków instytucjonalnych PSZK. W ostatniej edycji wyróżnionych zostało 53 pracodawców.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości jest dla firm członkowskich zarówno praktycznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, jak również cenną informacją zwrotną.

Dobre praktyki i projekty opisywane przez firmy, które zostały wyróżnione certyfikatem są promowane przez PSZK w ramach działań rozwojowych – stanowią bazę merytoryczną wielu wystąpień i innych form dzielenia się wiedzą. Wnioski z badania panelowego liderów HR to także doskonałe narzędzie do śledzenia trendów, benchmarków, a także określania kluczowych wyzwań HRM w Polsce.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości to:

 

  • Cenna informacja zwrotna (w edycji 2016 również raport indywidualny)
  • Obecność w corocznym raporcie PSZK HR Najwyższej Jakości
  • Narzędzie employer brandingu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej*
  • Benchmarki, trendy i największe wyzwania HR
  • Trzy kategrie wyróżnień: firmy duże, sektor skarbu państwa oraz firmy małe i średnie
  • Gala HR Awards Ceremony - wręczenie statuetek HR Najwyższej Jakości 

*Certyfikat, statuetka oraz logotyp HR Najwyższej Jakości mogą być wykorzystywane przez pracodawców nie tylko w materiałach wizerunkowych związanych z karierą i rekrutacją, ale we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych firmy przez rok od daty przyznania certyfikatu.