Członkostwo w PSZK to udział w ogólnopolskim, profesjonalnym networku pracodawców - praktyków HR, który opiera się na wymianie wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji i poszukiwaniu efektywnych rozwiązań w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wspólnie z Członkami Instytucjonalnymi promujemy i tworzymy HR Najwyższej Jakości.

 

Członkostwo Twojej Firmy w PSZK to możliwość korzystania z oferty PSZK przez wszystkich pracowników działu HR oraz menedżerów
Oferta członkowskaPSZK to także projekty z naszymi członkami i partnerami Członkostwo to również

  • Praktyczna wiedza, wymiana doświadczeń i networking w gronie najlepszych pracodawców
  • Inspiracje do wdrażania efektywniejszych i skuteczniejszych rozwiązań w HR
  • Employer & HR Team Branding
  • Wspólne wyrażanie opinii w mediach dot. rynku pracy i HR
  • Inicjatywy służące zrównoważonemu rozwojowi rynku pracy