Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza firmy duże, małe lub średnie oraz jednostki administracji publicznej do XIX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W każdej z trzech odrębnych kategoriach konkursowych główną nagrodą będą Statuetki I tytuł Lider ZZL.

Statuetkami oraz wyróżnieniami zostaną nagrodzone szczególne rozwiązania w określonym obszarze ZZL oraz mniejsze nowatorskie dokonania.

Wszystkie organizacje zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu otrzymają Certyfikat „Profesjonalne ZZL”.

Podstawą do przyznania nagród jest ankieta samooceny (odrębna dla firm i urzędów) oraz audyt przeprowadzony przez doświadczonego audytora.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na uroczystej Gali.

Uczestnicy otrzymają raport poaudytowy prezentujący wyniki ich oceny na tle innych uczestników.

Wyniki Konkursu będą popularyzowane w mediach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Szczegółowe znajdują się na stronie internetowej ipiss.com.pl/konkurs-lider